Team4Teams bewaart persoonsgegevens van klanten

In ons CRM systeem zijn gegevens van klanten die met ons contact gezocht hebben veilig opgeslagen.  We gebruiken deze persoonsgegevens (naam, functie, het aan ons verstrekte telefoonnummer en mailadres, plus het adres van het bedrijf waar de klant werkt) om contact te kunnen leggen met de klant. Deze gegeven worden acht jaar na het laatste contact veilig verwijderd.

Team4Teams slaat deze persoonsgegevens op omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en omdat de wet dit voorschrijft.

Team4Teams is niet verplicht om een data protection impact assessment uit te voeren. Team4Teams werkt volgens de AVG-uitgangspunten van privacy by design en privacy by default. We registreren en bewaren geen bijzondere persoonsgegeven en strafrechtelijke persoonsgegevens van klanten. Team4Teams heeft geen functionaris gegevensbescherming nodig. Indien u vragen heeft over privacy dan leggen we die voor aan een externe privacyexpert. Het advies daaruit is voor ons bindend.

We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, voor u samen:

  • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken. 
  • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
  • U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
  • U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).
  • Uw persoonlijke gegevens zijn bij Team4Teams goed beschermd.
Contact

Foto en video

Foto’s met personen op de website zijn met toestemming van de opdrachtgever geplaatst of personen zijn onherkenbaar gemaakt.

Tijdens activiteiten kunnen foto’s en video’s worden gemaakt, voor het zichtbaar maken van processen in de teamontwikkeling en deze opnames worden ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. 

Bestanden worden veilig bij Team4Teams opgeslagen met het doel een proces van teamgroei in latere sessies met dezelfde groep zichtbaar te maken. Foto- en videobestanden worden na acht jaar uit de systemen van Team4Teams verwijderd.

Trackers en cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. We gebruiken cookies zodat u ons kunt vinden. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Team4Teams gebruikt technische en functionele cookies van Google Analytics, MauticGoogle Adwords en Mouseflow. Team4Teams maakt geen gebruik van trackers van Facebook op haar websites.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens zijn veilig

Team4Teams neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.